RSS 2.0  

unevercity

صفحه اصلی

sanar sheroky kurdestan iraq diana

پست الکترونيک

links:

 


archive:

مهر ۸۳
شهریور ۸۳ 

 

یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳

 

 
   

به خير بين بو مالپه ری شيروکيان *****  به سايت شيروکيان خوش آمديد *** IRAQ-KURDESTAN-ERBIL- DIANA

   53.jpg Welcome To eBarzan Com kdpman.gif (8568 bytes)  به خيير  بيين بو ماليه ری شير وکيان 
 kdp12.jpg

sanar sheroky kurdestan iraq diana

   
 

پيام‌هاى ديگران

 

جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳

 

 
   
   

1. مالَيةري زانكوَي  DMU
2. خويَندن لة هبند
3.
مالَثةرِي زانكوَي ئةزهةر لة ميسر
4. مالَثةرِي زانكوَي ئةمةريكي كراوة بوَ
خويَندن

5. مالَثةرِي ئينستوتي زةيتونة لة كالفوَرنيا
6. مالَثةرِي
زانكوَي ثوَرت لاند

7. مالَثةرِي زانكوَي ئينديانا
8. مالَثةرِي ثةيمانطاي ماي فلاوةر بؤ فيَركردن و رِاهيَناني زماني ئينطليزي
9. مالَثةرِي
زانكوَي هارد فوَرد  
10. مالَثةرِي زانكوَي
SIU كة بايةخ بة خويَندني كوشتوكالَ دةدات و زانست و هونةر دةدات

11. مالَثةرِي زانكوَي ئةلياني
12.
مالَثةرِي ئةنستوتي ئةمةريكي بوَليكوَلينةوة بيانيةكان
13. مالَثةرِي
زانكوَي سانت جوَرج كة ضةندين ليَكوَلينةوةي ثزيشكي تيايدا ئامادة كراوة
14. مالَثةرِي
كوِليَجي ثزيشكي زانكوِي واشنتوَن
15. مالَثةرِي كوَليَجي ثزيشكي زانكوَي نيووَرك،كةضةندين سةرضاوةي ثزيشكي لةطةلِ ئينتةرنيت لينك كراوة
16. مالَثةرِي
كوَليَجي ثزيشكي لة هوَنكوَنط
17. مالَثةرِي
كوَليَجي ثزيشكي زانكوَي سيدني لة ئوستورِاليا
18. مالَثةرِي
كوَليَجي ثزيشكي زانكوَي دةولي
19. مالَثةرِي
كوِليَجي ثزيشكي زانكوَي ليظةرثول لة لةندةن
20. مالَثةرِي 
كوَليَجي ثزيشكي زانكوَي فلوَريدا
21. مالَثةرِي
وةرطرتني خولي ئيماوس لةريَطاي نامة طوَرينةوة(ئينتةرنيَت)
22. مالَثةرِي
زانكوَي سوَربوَني فةرةنسي ناودار ، يةكيَكة لة زانكوَ هةرة ناودار و كوَنةكاني جيهان
23. مالَثةرِي
زانكوَي كوينزي كةنةدي
24. مالَثةرِي زانكوَي تاران
25. مالَثةرِي
زانكوَي بيوتشي هيندي ، كةبايةخي زياتر دةدات بة زيندةوةر زاني و كيميا
26. مالَثةرِي
زانكوَي ئةمةريكي -بةريتاني،كةبرِوانامةي لينساس دةبةخشي لة هةر يةكة لة بوارةكاني ( موَدة و جل و بورط - بةرهةم هيَناني راطةياندن - ثةيوةندية بينراوةكان - ئةندازةي جوانكاري - كار )
27. مالَثةرِي
زانكوَي سان ثترس بؤرطي روسي ، ئةوةي شايةني بايةخة لةكتيَبخانةكةيدا (5)مليَون كتيَب هةية
28. مالَثةرِي
زانكوَي ئوَكسفوَردي بةريتاني ، كة يةكيَكة لة زانكوَناودارةكاني جيهان
29 .مالَثةرِي
زانكوَي بيَرمينطهام كة دةكةويَتة ناوةراستي بةريتانيا
30. مالَثةرِي
زانكوَي ليدز ، لةم زانكوَيةدا بةشي كوردي دةخيَنريَت و سةرثةرشتي نامةي ماستةر و دكتوَراش دةكريَ
31. مالَثةرِي
زانكوَي لةندن
32. مالَثةرِي خويَندني بالاَ لة زانكوَكاني بةريتانيا
33. مالَثةرِي زانكوَي مانشستةر
34. مالَثةرِي
كوَليَجي ئةدةبيات لة تاران
35. مالَثةرِي
زانكوَي ئورميا لة ئيَران
36. مالَثةرِي
زانكوَي شيراز ي ئيَراني
37. مالَثةرِي
زانكوَي ئةسفةهان ي ئيَراني
38. مالَثةرِي
زانكوَي مةزندةراني ئيَراني  
39. مالَثةرِي
زانكوَي يةزدي ئيَراني
40. مالَثةرِي
زانكوَي ئةركانساسي ئةمةريكي ، بةشي كوشتوكالَيية لةم زانكوَية
41. مالَثةرِي
زانكوَي كاليفوَرنيا ، ئةم زانكوَية وةلاَمي هةمو ئةوكةسانة ئةداتةوة كةوا دةيانةويَت ثةيوةنديان ثيَوة بكةن
42. مالَثةرِي
زانكوَي ئةلباما ي ئةمةريكي
43. مالَثةرِي
زانكوَي ئةرزوَنا ي ئةمةريكي
44. مالَثةرِي
زانكوَي لين ي ئةمةريكي
45. مالَثةرِي
زانكوَي فلوَريدا ي ئةمةريكي
46. مالَثةرِي
زانكوَي باري ي ئةمةريكي
47. مالَثةرِي
زانكوَيACU ي ئوستورالَي
48. مالَثةرِي
زانكوَي ئةلفابيَتاي ئوستورالَي
49. مالَثةرِي
زانكوَي ئةظوَن دالي ئوستورِالَي
50. مالَثةرِي
ئةنستوتي ئوستورِالَي

51. مالَثةرِي ئةنوستوتي تةكنةلوَجي ئوستورِالَي
52. مالَثةرِي زانكوَي سيَنتةرلايني ئوستورِالَي
53. مالَثةرِي زانكوَي فيليندةر ي ئوستورِالَي
54. مالَثةرِي زانكوَي جيمس كوك ي ئوستورِالَي
55. مالَثةرِي قوتابخانةي هونةر و ئةدةبياتي ئوستورِالَي
56. مالَثةرِي زانكوَي NEW ي ئوستورِالَي
57. مالَثةرِي زانكوَي تةكنةلَوَجي ي ئوستورِالَي
58. مالَثةرِي زانكوَي ظيكتوًريا ي ئوستورِالَي
59. مالَثةرِي زانكوَي ظيكتوَريان ي ئوستورِالَي بوَ هونةر و ئةدةب
60. مالَثةرِي زانكوَي ئةمةريكي لة فةرِةنسا
61. مالَثةرِي زانكوَي ليوَن ي فةرِنسي
62. مالَثةرِي زانكوَي ئينسيايت ي فةرِةنسي
63. مالَثةرِي ئينستوتي فةرِةنسي لة ثاريس
64. مالَثةرِي ئةنستوتي زانست لة ثاريس
65. مالَثةرِي زانكوَي بؤردؤ لة فةرِةنسا
66. مالَثةرِي زانكوَي ئةرتويس لة فةرِةنسا
67. مالَثةرِي زانكوَي رِيَنيوَن لة فةرِةنسا
68.مالَثةرِي زانكوَي ثوَيتريَس  ي فةرِةنسي
69. مالَثةرِي زانكوَي نانسي فةرِةنسي
70. مالَثةرِي زانكوَي سوربوَن نوظيَلا ي فةرِةنسي
71. مالَثةرِي زانكوَي ستاند هال ي فةرِةنسي
72. مالَثةرِي زانكوَي ئوتريَختي هوَلَةندي
73. مالَثةرِي زانكوَي تيلبوَرط ي هوَلَةندي
74. مالَثةرِي زانكوَي لوطدنوَ ي هوَلَةندي
75. مالَثةرِي زانكوَي ئةمستردام ي هوَلَةندي
76.  مالَثةرِي زانكوَي هوَلَةندي كراوة
77. مالَثةرِي زانكوَي فريسلاند ي هوَلَةندي
78. مالَثةرِي  زانكوَي ئايندهوَظني تةكنةلوَجي لة هوَلَةندا
79.مالَثةرِي زانكوَي دةلفيَتي تةكنةلوَجي هوَلَةندي
80. مالَثةرِي زانكوَي هوَلَةندي ئةلَمانی


دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي ايران :

ماله وه

sanar sheroky kurdestan iraq diana

   
 

پيام‌هاى ديگران